Nội Quy Diễn Đàn

1.)
Để góp phần vào duy trì Việt ngữ, bạn hãy viết đầy đủ dấu tiếng Việt khi đăng bài lên Diễn đàn.
Không chấp nhận bài viết ngôn ngữ khác Tiếng Việt (trừ những cuốn sách nguyên bản hay sưu tầm)

2.)
- Không được kỳ thị, phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính, nơi cư ngụ, hay tuổi tác.
- Không công kích, mạ lỵ. Không dùng lời lẽ thô tục để thoá mạ cá nhân thành viên hay một đoàn thể nào ở diễn đàn này.
- Không đăng bài viết hoặc hình ảnh có nội dung ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của người Việt. Không đăng những liên kết đến những trang có nội dung vi phạm về đạo đức, lễ giáo, tôn giáo.

3.)
Các bài viết cần mang tính cách trung thực khi nói về những vấn đề xã hội, con người hay hiện tình đất nước, nhưng hạn chế tới mức tối thiểu những từ ngữ "mỉa mai" hoặc "châm biếm" nặng lời. Nếu là bài sưu tầm, khảo cứu trích lại, xin các bạn đề rõ xuất xứ và thông tin đầy đủ về tên tác giả, tác phẩm.

4.)

Các bạn có thể cùng nhau bàn luận, trao đổi ý kiến ở diễn đàn nhưng phải dựa trên tinh thần học hỏi góp ý lẫn nhau. Trong lúc tranh luận, yêu cầu các bạn hãy tôn trọng lẫn nhau .

- Trong trường hợp bài viết nào gây nên mất trật tự, biến việc tranh luận thành tranh cãi cá nhân hay xách động "chi
Tuan Nguyen: "chiến tranh", hoặc có lời lẽ thô tục, sẽ bị xóa bỏ mà không cần báo trước. Người khởi xướng sẽ bị cảnh cáo hoặc tước quyền lợi thành viên tùy theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

5.) không chấp nhận tất cả các loại tin tức hay bài viết nào mang tính chất phản động , có tính cách xâm phạm tới nền an ninh và trật tự công cộng của bất cứ quốc gia nào, đặc biệt là Việt Nam
6,) Tất cả các hoạt động từ thiện trên diễn đàn này, chỉ có hình thức tự phát cá nhân mà không ai hoặc tổ chức nào được phép nhân danh diễn đàn kêu gọi quyên góp.

7,) Với mục đích sưu tầm, học hỏi lẫn nhau để mở mang kiến thức trong lãnh vực thế giới huyền bí, với tinh thần bất vụ lợi , không mê tín dị đoan. Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý bất cứ trường hợp buôn thần bán thánh, hoặc lợi dụng diễn đàn 

8,) Những bài viết sưu tầm trên các website hay diễn đàn khác cuối mỗi bài cần có trích dẫn nguồn địa chỉ sưu tầm. chúng tôi không chịu trách nhiệm với những bài vi phạm.

*** Khi sinh hoạt, nếu thành viên nào cảm thấy bị đả kích bởi những bài viết có nội dung đi ngược với nguyên tắc của diễn đàn xin vui lòng thông báo cho Ban Điều Hành. Trong phạm vi cần thiết, chúng tôi được quyền sửa chữa hoặc xóa bỏ những bài viết nếu đích thực chúng vi phạm những nguyên tắc đã đề ra.

Cám ơn các bạn đã ủng hộ và mong các bạn sẽ tìm được niềm vui nơi đây.!